Kalkulator VAT Brutto / Netto

Jak działa kalkulator VAT i kiedy może okazać się niezastąpiony? To rozwiązanie doceniane szczególnie przez przedsiębiorców. Pozwala uniknąć własnoręcznego wyliczania cen, optymalizując zyski przedsiębiorstwa. Aby jednak był skuteczny, należy wiedzieć, jak z niego korzystać i poznać zasady jego działania.

Kalkulator VAT brutto/netto jest narzędziem przydatnym szczególnie dla osób prowadzących firmy. Pozwala na odróżnienie cen poszczególnych produktów i usług z oraz bez narzuconego podatku VAT. W ten sposób możesz poznać realną wartość towaru, co pomaga np. w podjęciu decyzji o ewentualnym zakupie. To jednak niejedyna sytuacja, w której obliczanie VAT się przydaje.

Kalkulator VAT. Pojęcia brutto, netto i VAT

Aby dobrze zrozumieć rolę kalkulatora VAT, najpierw wytłumaczmy podstawowe pojęcia z nim związane. Netto, brutto i VAT to słowa używane i słyszane przez nas praktycznie codziennie. Wiele osób jednak nie zastanawia się nad tym, co one dokładnie oznaczają. Nawet znając ich teoretyczne definicje, często nie potrafimy odnieść ich do własnego życia, a tym bardziej – budżetu. 

Niemalże wszystkie towary i usługi, które możesz legalnie kupić, są obciążone obowiązkowym podatkiem VAT. Oznacza to, że ich cena, którą musisz zapłacić jako klient, składa się z dwóch części: 

 • faktycznej wartości towaru, 
 • podatku VAT. 

W obliczu tych informacji łatwo się domyślić, że to właśnie z tego bierze się różnica między kwotami brutto/netto. 

Cena netto jest to cena danego dobra bez podatku VAT. Cena brutto z kolei jest „ceną końcową”, w której skład wchodzi zarówno cena netto, jak i naliczony podatek VAT. Zgodnie z przepisami na paragonie lub fakturze muszą zostać podane obie te wartości. Klient powinien też w chwili zakupu wiedzieć, ile wyniesie jego ostateczny koszt. 

Obliczanie VAT – aktualnie obowiązujące stawki

Obliczanie VAT musi uwzględniać obowiązującą stawkę podatkową. Ta natomiast może mieć rozmaite wartości. W przypadku większości produktów w supermarketach czy sklepach mowa jest o VAT 23%. Taką wartość klient znajdzie np. w sklepach meblowych, odzieżowych i wielu innych. Nie brak na rynku jednak towarów, wobec których ustawodawca zastosował obniżone stawki podatkowe. 

Obecnie obowiązujące w Polsce rozwiązania to: 

 • standardowa stawka VAT 23% – dotyczy wszystkich usług i produktów, do których nie ma zastosowanie żadna stawka obniżona lub zwolnienie z podatku VAT; 
 • pierwsza obniżona stawka VAT 8% – dotyczy usług związanych z zakwaterowaniem, leków i wyrobów medycznych, usług rolniczych, biletów na wydarzenia kulturalne;
 • druga obniżona stawka VAT 5% – dotyczy mięsa, warzyw, produktów mleczarskich oraz części wydawnictw;  
 • zerowa stawka VAT 0% – dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w UE, usług spedytorskich, usług transportu morskiego i lotniczego. 

Wykorzystując wiedzę na temat wysokości podatku, oblicz VAT z ceną całkowitą bez zbędnego stresu. Podstawą do tego może być zarówno znajomość kwoty netto, jak i brutto. Wystarczy zamienić procent na liczbę, a następnie pomnożyć jego cenę bazową. By poznać cenę bez VAT, wystarczy po zamianie wartości procentowej na liczbę, podzielić przez nią cenę całkowitą. Co natomiast istotne – gdy VAT wynosi 0%, to nie ma potrzeby przeliczania brutto na netto. Obie wartości są takie same.

Jak działa kalkulator brutto/netto, VAT?

Znając teorię dotyczącą przelicznika VAT, łatwo możemy wyjaśnić zasady działania kalkulatora VAT. Opiera się on dokładnie na tych samych zasadach. Wystarczy tylko, że określisz w nim: 

 • wartość (kwotę), 
 • rodzaj kwoty (brutto lub netto), 
 • obowiązującą stawkę VAT (wyrażoną w procentach). 

Kalkulator brutto/netto zajmie się za Ciebie całą resztą i przedstawi gotowy wynik. Zawsze jest on prezentowany w trzech wartościach (z uwzględnieniem tej wprowadzonej): 

 • kwoty netto, 
 • kwoty brutto, 
 • kwoty VAT. 

Dzięki temu od razu wiesz: 

 • jaka była wartość produktu (netto), 
 • jaka była całkowita cena produktu (brutto), 
 • jaka była wysokość podatku VAT. 

Działanie kalkulatora VAT, brutto/netto – przykład

Zaprezentujmy działanie kalkulatora VAT w praktyce. Załóżmy, że masz do zapłaty fakturę na 5000 zł brutto. Chcesz się zorientować, jaka jest wartość netto kupionego towaru oprocentowanego 23% VAT. Wprowadzamy więc do systemu następujące dane: 

 • wartość: 5000 zł,
 • rodzaj kwoty: brutto, 
 • stawka VAT: 23%. 

Uruchamiamy nasz kalkulator brutto/netto i już po chwili mamy gotowy wynik. Zgodnie z wyliczeniami systemu: 

 • kwota VAT (wartość podatku): 934,96 zł, 
 • całkowita cena produktu (cena brutto): 5000 zł, 
 • wartość samego produktu (cena netto): 4065,04 zł. 

Wynika z tego, że zakupiony towar był wart 4065,04 zł. Ze względu na obowiązujący podatek w wysokości 934,96 zł jego całkowita cena wyniosła 5000 zł. 

Takie obliczenia nie muszą dotyczyć jednak wyłącznie Twoich zakupów. Oblicz VAT również wtedy, kiedy to Ty jesteś sprzedawcą. W takim przypadku, ustalając cenę sprzedaży, musisz wziąć pod uwagę podatek, który po transakcji odprowadzisz. Możesz więc z pomocą kalkulatora brutto/netto zorientować się, jaką kwotę „dodać” do ceny ostatecznej, żeby przenieść koszt podatku na swojego kontrahenta. Wprowadzamy więc do systemu następujące dane: 

 • wartość: 5000 zł,
 • rodzaj kwoty: netto, 
 • stawka VAT: 23%. 

Nasz kalkulator przedstawia następujące wyliczenia: 

 • kwota VAT (wartość podatku): 1150 zł, 
 • całkowita cena produktu (cena brutto): 6150 zł, 
 • wartość samego produktu (cena netto): 5000 zł. 

Wynika z tego, że towar wart 5000 zł objęty jest podatkiem wynoszącym 1150 zł. Jego cena całkowita wynosi zatem 6150 zł. 

Przelicznik VAT i przeliczenie brutto na netto lub odwrotnie – kiedy się przydaje?

Kalkulator VAT (brutto/netto) może przydać się w różnych sytuacjach. Powyżej opisaliśmy dwa zdarzenia z perspektywy osoby sprzedającej oraz kupującej opodatkowane produkty czy usługi. To najbardziej oczywiste i najpopularniejsze zastosowanie naszego narzędzia. Dzięki temu możesz błyskawicznie wyliczyć wartości, które Cię interesują. Na tym jednak lista jego zastosowań się nie kończy. 

Przelicznik VAT przydaje się również, gdy Twój klient wskazuje wartość brutto, jaką jest w stanie zapłacić za usługi. Dzięki temu szybko obliczysz, ile możesz potencjalnie zarobić na transakcji i jaka będzie wysokość podatku VAT. Niejednokrotnie też to rozwiązanie bywa niezastąpione, gdy kontrahent w swojej ofercie uwzględnia wyłącznie kwoty brutto, a Ty chcesz poznać wysokość podatku VAT oraz sumę netto, jaką wprowadzisz w koszty podatkowe. 

Szczególnym typem zastosowania kalkulatora brutto/netto jest sytuacja, w której krajowy kontrahent rozlicza się z Tobą za pomocą faktury VAT w walucie obcej. Często w takich sytuacjach dochodzi do błędnego naliczenia podatku VAT w polskich złotych. Reakcją na to może być samodzielne obliczenie przy użyciu naszego narzędzia wartości netto od podatku VAT w PLN uwzględnionego w fakturze w celu ujęcia zawartej transakcji w ewidencjach. 

Wszystkie te przykłady pokazują, że kalkulator VAT (brutto/netto) jest narzędziem niezwykle przydatnym. Pozwala na błyskawiczne obliczenie ceny całkowitej, wartości produktu bez VAT i wysokości podatku praktycznie w każdym momencie. W dodatku nic nie kosztuje, a sam proces trwa zaledwie kilka sekund.

Dodaj komentarz jako pierwszy!
×
Skorzystaj z wyszukiwarki i szybko znajdź to czego szukasz!
Aplikacja dostępna do pobrania wkrótce!